Magumede

Balithatha ibhulukwe lami
Magumede, ibhuluwe lami
Balithatha ibhulukwe lami
Magumede, ibhuluwe lami

O liphi ibhulukwe lami we
Magumede, ibhulukwe lami
O liphi ibhulukwe lami we
Magumede, ibhulukwe lami

Balithatha ibhulukwe lami
Magumede, ibhuluwe lami
Balithatha ibhulukwe lami
Magumede, ibhuluwe lami

O liphi ibhulukwe lami we
Magumede, ibhulukwe lami
O liphi ibhulukwe lami we
Magumede, ibhulukwe lami