Ndinike Indawo

Ndithi ndithi ndithi ndicel' umngeni ntombi we ntombi yabantu
Zininzi izinto ndiyaqonda, zininzi izinto ndiyavuma

Ndinik' indawo entliziyweni
Ndinik' indawo ndoyingcina
Bamoshile abantu ndiyaqonda Badlalil' abantu ndiyaqonda
Ndinik' indawo ndoyingcina

Zekuthi xa kuthethwa ngabantu besithi hayi kunzima, wena uzuthi hayi ndithandwa
Uzuthi ndithandiwe

Ndinik' indawo entliziyweni
Ndinik' indawo ndoyingcina Bamoshil' abantu ndiyaqonda
Badlalil' abantu ndiyaqonda
Ndinik' indawo ndoyingcina

Ndinik' indawo entliziyweni
Ndinik' indawo ndoyingcina Bamoshil' abantu ndiyaqonda
Badlalil' abantu ndiyaqonda
Ndinik' indawo ndoyingcina

oh yeyeye yeyeye oh yeyeye
oh ndiyaku qinisekisa hayi andisoze ndiphinde ndindlale ngawe

Ndinik' indawo entliziyweni
Ndinik' indawo ndoyingcina Bamoshil' abantu ndiyaqonda
Badlalil' abantu ndiyaqonda
Ndinik' indawo ndoyingcina

Ndinik' indawo
Ndinik' indawo
Bamoshil' abantu ndiyaqonda
Badlalil' abantu ndiyaqonda
Ndinik' indawo ndoyingcina