'Keledi tsa Madi

[intro]

Lorato Lofetotswe kgwebo
lorato lofetotswe motshameko
Goitshupera Go nna 'Kobo dikhutswanya tsa mmala Fela Mosetlhana
Lorato La nnete Lofeletse mantlwaneng
Ruri matlametloana a jeloe ke disedi
A feletse kae Matlhapenyana a baratani gotlhaloganya nageng
se ke leru Le le wetse pelo tsa rona
Ruri boitumelo bo ya lefitshwaneng
Molekane wame ofetogile leeba
O mebala golebala go re o ntshepise magodimo le mafatshe
mme gosaitsi Lefoko ga le bowe go bowa monwanwa Ke moila mme Ditla mmoela
Se ke masisa a pelo aka wetsa Phugane
botlhoko tota jo bo senang Kalafi ya Dipitsana keledi tsa madi theoga Pelong yame ethubegile
mara itsi lobadi lotla fola botshelo botshelo Botswele pele.
Katota sesafeleng sea tlholwa Mme sileng sile moselateledi ke lesilo
Lago katwe Kengwe ona lekwa gakitla Keleka Tlhare tsa Sekgwa Gabedi
Kgogoana go swa e tsaing, e ntle ea ikgogolela Jaaka Lekgatlakgatla le jele difokoana,Madikologa a jele pholo ea tona

Verse 1

I couldn't stop,
thinking about,
se reileng ra golagana le sona,
do you still remember fane kere 'otshela le wena nka Seka ka kgona,
be ele nnete seo,
I thought ke jetse PEO,
ya lorato pelong yago
plus be ele toro seo,
I had maikutlo a tota for you,
I made a mistake by telling you the truth,
Wa nsia kele nosi you didn't realize when u make wrong moves,
I've seen your post on Facebook that you seek love,
that wouldn't come,
I were there to show you real love,
And wena you thought it wasn't enough,
Abe o tlhoka le lorato kgotsa chelete you knew that I'm broke abo tlhoka ko sebele,
plus if I had it all,
dira tsago Kane di sa emela go bona wena as you fall
tshwarelo fa e phoso ele yame
ke maswabi fela se be ke tshwanela gore ke se ame