Inhliziyo Yam

Ngabon’intombazane
Inhiziyo yami
Yathi woza ntombazane (x2)
Woza mntan’omuhle
Ngizok' nika uthando lwami
Wavum’ umaKhumalo
Wathi, Uzongiqoma, Uzongiqoma

Ngabuyel’ekhaya
Ngathi Mama, ngithol’intombi
Futhi, uyangithanda
Wathu mama
Ungabojaha emathandweni
Thatha isikhathi sakho
Ngathi mama
Kodwa , ngiyam’thanda lentombi
Ukhalisa inhliziyo yami, inhliziyo yami
Ithi

[Chorus x2]
Yiyi yihi yiyi yihi
Wo o o o o o

Bengihamba, elele
Ngabonumfana, elele
Athi woza woza ntombazana (x2)
Wathi
Uzongithanda
Ngavuma ngathi kuye
Ng’yamthatha
Ngabuyele’ekhaya Yelelele
Ngathi mama, we ma
Ngitholu’mfana
uMa wathi kimi
Aw’mazi lomfana
Thatha isikhathi sakho
Ngathi, weMa
Kodwa, uyangithanda
Ukhalisa inhliziyo yami
Inhliziyo yami
Ithi

[Chorus x2]
Yiyi yihi yiyi yihi
Wo o o o o o