Idlozi Lam

[Verse 1]
Baby girl sesfikil iskhath sokuthi sibe munye
Aw baby girl ngfuna wena wedwa angfun omunye
Nguwe wedwa owazi iydingo zami
Ngiwa hambil amagumbi amane omhlaba
Angimthol ofana nawe
Ngizothumela omalume baye kini
Bayo funa ubudlelwano
Ngoba sengimtholile engfuna ukuhlala naye
Ngzoknika lonke u thando lwami
Ngiknike sonk iskhathi sami
I dlozi lami likhuluma nami liyang bonisa
Ukuthi nangu ekmele ngimenz umama sekhaya

[Chorus]
Akhulumanami lamadlozi Akhuluma nami lama dlozi (x2)

[Verse 2]
Bathi nguwe ozongkethel impilo emnandi nenjabulo
Angi moshi skhathi ngfuna ukuk'nik' isbongo sami
Ngibe ne ohuph elimnandi zolo
Bowungumama weyngane zami
Ama phupho ami anga fezeka
Umabungath uyangshada baby
Aw ngzo thumela omalume baye kini
Bayo funa ubudlelwano
Ngoba sengimtholile engfuna ukuhlala naye

[Chorus]
Akhulumanami lamadlozi Akhuluma nami lama dlozi (x2)