Mmalo-we

Malo We. (Malo We, iyeh)
Malo We. (Malo We, iyeh)
Malo We. (Malo We, iyeh)

Malo We. (Malo We, iyeh)
Malo We. (Malo We, iyeh)

Wamuhl' umuntu
Wamuhl' ehamba
Wamuhl' umuntu
Wamuhl' ehlezi
Amazinya amhlophe okweqhwe eb'sika
Unyathel' uyanyathela ngabantwana
Wamuhl' um-Afrika
Ubuhle bemvelo ubuhle bomuntu

Malo We. (Malo Weyiyeh)
Malo We. (Malo Weyiyeh)
Malo We. (Malo Weyiyeh)
Malo We. (Malo Weyiyeh)
Malo We. (Malo Weyiyeh)

Haa washo uMsuthu...
(Ladies singing in Sotho)

It was on Sunday afternoon
The sun was streaming through the leaves
Lovers were strolling up and down

Here comes a beauty dark queen
She comes from north going to south
Ubuhle bemvelo, ubuhle bomuntu

Yes, you beauty uyangihlanyisa
That's the beauty of an african (woman)
(Mama... wes'thandwa sami)
Yes, you beauty uyangihlanyisa
That's the beauty of an african (woman)

Wamuhl' umuntu
Wamuhl' elele
Ngithi wamuhl' umtanomuntu
Muhlo okonyezi lukhay' ebusuku
Muhlo okwelanga entwasa-hlobo
Muhle sengathi ugeza ngobisi
Wamuhl' um-Afrika

Yes, you beauty uyangihlanyisa
That's the beauty of an african (woman)
(Mama... wes'thandwa sami)
Yes, you beauty uyangihlanyisa
That's the beauty of an african