Sponky Ponky

Mayo. Mayo. Mayooo.
Sweetie lam,
Sponky-ponky love,

a lover that you can't resist

Mayo.Mayo. Mayooo.
Sweetie lam,
Sponky-ponky love, a
lover that you can't resist

Kuthe ngafik' eGoli ngabon' isimanga
Abafana abasakwazi ukusheli intombi Sebedla ngamabala okwengwe idlangamabala
Umungenay' imoto ngeke uyithole intombi
Umungenay' imali ngeke ik'qome intombi
Laf' ela Mthaniya, aphela amasiko omuntu
Awubheke intombizethu azikwazi nokushikila loku ukuqhenya nokuqhosha, iziqhenye ngomuntombi bayo (qhwe. qhwe. qhwe)

Usuceli number phone,
Yakuniku isikuqomile njalo
Laphel' ela Mthaniya
Aphela amasiko omuntu, mhhhhhh

Wombiza may' fohloza,
Wombiza dhudlulu,
Umthande baba wam' ebuhlen' nasebubini (mayo ma ay' bo)

Wombiza may' fohloza,
Wombiza uthululu, Umthande baba wam' ebuhlen' nasebubini (mayo ma ay' bo)

Mayo. Mayo. Mayooo. Sweetie lam,
Sponky-ponky love, a lover that you can't resist
Mayo. Mayo. Mayooo. Sweetie lam,
Sponky-ponky love, a lover that you can't resist

I think the word beauty it's never enough'
I think the word sweetie is never sweetie enough
I think the word lovie, is not loving enough aphela amaseko omuntu, kwaphela ubuntu bethu

Mayo. Mayo. Mayooo. Sweetie lam, Sponky-ponky love, a lover that you can't resist (Qhwe. Qhwe.Qhwe.)
Mayo. Mayo. Mayooo. Sweetie lam, Sponky-ponky love, a lover that you can't resist

Wombiza may' fohloza,
Wombiza uthululu,
Umthande baba wam' ebuhlen' nasebubini (mayo ma ay' bo)