Konakele

Insane Savages Konakele (Lyrics)

[PRE HOOK]
Konakele weeeh konakele
K'moshake weeeh k'moshakele
Konakele weeeh konakele
K'moshake weeeh k'moshakele

[HOOK] ×2
Ukewacabang' ukuthi kuyoba nje?
Impilo asafani nak'dala Konakele
Omncan' omdala akunamehluku konakele
Nhloniph' ayikho mfana kithi k'moshakele

Konakele weeeh konakele
K'moshakele weeeh k'moshakele
Konakele weeeh konakele
K'moshakele weeeh k'moshakele

DaRkid Man BOUCHÈ [Verse]

Ng'Khuluma nawe mdali ngithi konakele
K'moshakele mfanakithi k'moshakele
Mpil' iyabheda namanje ngithi konakele
Kungakuphoqa ukushintsha muntu khohlakele
Them they never loved us ngisho labashana
Reba phala kadi classic jams that's why the hate us
Ubuthakathi bubokile weh loyelwa ukuphumelela
Bowunga cabanga ntwana ukuthi mfana ngasishiye mhlabeni
Wena tshela mina ngenzenjani makube
IKati lilele eziko kufa omdala kufa omncane
Kids are smokin' drugs
Baba ubhema umthunzi
Mama ujola ema 4 no bafo
Konakele anibheke khon' olele anincedeni
Biz' umama abiz' ubaba nizongibonis' emhlabeni
Mina angikwazi lokhu ngikhule ngidlala iyitina
Sisathand' ukujika KONAKELE weeh

[HOOK] ×2
Ukewacabang' ukuthi kuyoba nje?
Impilo asafani nak'dala Konakele
Omncan' omdala akunamehluku konakele
Nhloniph' ayikho mfana kithi k'moshakele

Konakele weeeh konakele
K'moshake weeeh k'moshakele
Konakele weeeh konakele
K'moshake weeeh k'moshakel

EMKAY [VERSE]

Kulomhlaba esiphilakuwo konakele
Ubaba omdala kangaka u busy nengane weh
Left and right ama party ngithi sokumoshakele
Bayagwazana abanta bethu yabona ke
Nalabomama ema sontweni bakhohlakele Sokudliwa Utshani kudliwa indwango khona leh
Abafundisi nama Benz nge lalela
Odadebethu abaphephile isono lesi
Bathi it's a free country nami angali kodwa asihloniphaneni
Mama nobaba ngiyanicele ke manje pull up your socks unkulunkulu ukhona uzosiphamandla we gotta do something ey
Nngalahli themba you can do change
All you gotta do is just to believe
Mama ka Zodwa wagcina Nini ukuhlala phansi nengani mboniseni indlela
Isisu sakhulu kangaka umithiswe ubani Wena
Usabukhuluma amaqiniso uZodwa uhlukubele ubaba ahlala naye endlini usemphendulumfazi

Konakele weeeh konakele
K'moshake weeeh k'moshakele
Konakele weeeh konakele
K'moshake weeeh k'moshakele

[HOOK]
Ukewacabang' ukuthi kuyoba nje?
Impilo asifani nak'dala Konakele
Omncan' omdala akunamehluku konakele
Nhloniph' ayikho mfana kithi k'moshakele

Konakele weeeh konakele
K'moshake weeeh k'moshakele
Konakele weeeh konakele
K'moshake weeeh k'moshakel