February

[Chorus]
Uzofika nin' uFebruary?
Sele kusele iintsuk' ezingaphi?
Ebusuku andilali
Ngath' ixesha alihambi
Uzofika nin' uFebruary?
Bawo, uzofika nin' uFebruary? (x2)

Andikwaz' ukulinda
Uthi naye kum akafun' undishiya
I'm telling her that I need to be there
She's telling me that I need to be here

"Kuthen' ungenolinda? Kutheni ungenocinga?"
"If awulufun' olusana ndizalugcina"
She is telling me that I am not ready
"Cause utheth' ingathi kulul' ukhulis' umntana"

Ndisehotela ndikhangel' iroom
Ndiserumini ndikhangel' ifown
Ndisefownini ndikhangel' uthando
Ndisemathandweni ndikhangel' ubomi

Uthi akazukwaz' ukundilinda 'de ndibuye
Ndizobuya obu bomi besinabo bungekho

Wait (x3)
Yinton' idate?

[Chorus]

I'm like:
"Bhabha masime, sungxama makhe sicinge"
She's like:
"Bhabha kudala simile maside sigqibe"

Athi kum:
"Mzondeleli khawleza, izophel' iairtime
Plus wen' uyavuka, ngalibali ekusen' uyabhala
Bhabha imagine ukupasa kwakho le course yangomso
Ungayi engineer for uSAB and unganemoto
Ndyakwaz' uyazthand' imoto
Plus wen' uyiphiw' ingqondo
Lomntana uzayo bhabha
Kungcono ndivele ndomkhupha ngomso"

Wait. Ndyakuva. Ewe

[Chorus]

Ayi...
Ngabatheni abangazokungen' ezulwini
Iyhoo yhoo yho yhoo yhoo, Bawo
Ngabathen abazokushiyeka?
Shiyeka shiyeka, ayi

Ndizenzile mina, ndimyekile, ndibethekile
Andenzanga ngabom, Bawo
Ngabathen abazokundigxek' emhlabeni?

Hayi ndonile
She was supposed to come in February
She was 22, she was supposed to be my baby mama
But she chose to be 22 and not to be a mama
And she said to me:
"Go ahead a chase your dream bhabha"

Bendizoyazi njan' intlung' enje
Bendizowazi njani amaphuph' anje