Hamba ngalamandl'onawo

Musani kumenza buhlungu moya ka Thixo
Ongaphakathi kuni
Musani kumenza buhlungu!
Makungabikho nomnye obudelayo ubuncinane bakhe
Mzalwane suka ume ube ngumzekelo
Hamba ngalamandl'onawo.
Hamba ngalamandl'onawo
Hamba ngalamandl'onawo!!