Bosso Ke Mang?

[Intro]

Starring, starring
Starring, starring
Starring, starring
Starring, starring

[Chorus]

Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”

[Verse 1]
Ba re Bosso ke motho’ spinnang koloi asa e namela
Ke ya go tshayela, asa e namela
Ba re Bosso ke motho’ spinnang koloi asa e namela
Ke ya go tshayela, asa e namela
Ke moriski,
Oja rice crispy ka whiskey, ka whiskey
Ja, ga uitsi
Ke moriski,
Oja rice crispy ka whiskey, ja ga uitsi
Dai man ke moriski

Starring, starring
Starring, starring
Starring, starring
Starring, starring
Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Starring, stevito
Starring, stevito
Starring, stevito
Starring, stevito
Ke lenyora….
O nwa metsi a rote redbull, ja redbull, redbull
Ke lenyora….
O nwa metsi a rote redbull, di man o old school, o rota redbull
O ka se motsware, o kgeila page gare ga facebook,
facebook, mo gare ga facebook
O ka se motsware, o kgeila page gare ga facebook,
ja su-suku, mo gare ga facebook
Starring, starring
Starring, stevito
Starring, starring
Starring, starring
Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”
Ke mang, “k’wena”
Bosso ke mang, “k’wena”