Ngeke Balunge[Prod by MvS]

Ngeke Balunge[Prod by MvS] (Prod. by MvS Da ProducA)

GhostRyder867

Bathin? (2017)

3

[Hook]X2
Ngeke Balunge ay, Ngeke Balunge sho , Ngeke BalungeX3 ha ay

[Verse 1]
Nibrainless anaz kfik oban kwigame//
Angfune munt ozongena ngb s'ncane lespace//
Ng'belesele kubomrepha nd ng'nyusa lepace//
MBZ elam ikas nd ngyaz sure case//
Ng'hlom indlov nemabalabal yeses kqhum ispan //
Unomona wemxhaka mungasvumi leSquad//
Lezi zinja zyang'xaka ngba kxubi isxakaxaka angyaz enidalay indabandaba nezam s'hlangene seyoqob ibhakabhaka//
K'min al'fakw l'buya nok'khala//
Ngb angfun ozoyfasa//
Lana ngubhongoza ungafiki nokxongoza ufika nempeph yok'khanyis woza nesakh isban//
Noma nikuph ngyan'landa ngiNavigator//
Sekuwen uWindows 7 ngoba ngyak-Activator//
Angdlal mind games ngoba kwiRally ngyachaser//
Mina ngdlul unkulunkulu omkhulu ngesdumb angfuney mbukumbuku ezidl ezam ithukuthuku ngfun ilenda not imbukumbuku//

[Hook]X2
Ngeke Balunge ay, Ngeke Balunge sho ,
Ngeke BalungeX3 ha ay

[Verse 2]
Vele nginkinga majita//
Ng'ngena ngyan'ginqa n'yadisa//
Nifele lenduku ngon'dlisa//
UMBZ uzon'dida//
Ngiza kanje mangispitter//
Ngize kwigame ngzon'nyisa//
Ngin'qaqil umqond ebenuqala wobqaba sengbaqedile bafana//
Imin odal inkinga kolova//
Ngoba ngyashisa nobhodla//
Phela mangfika ngyabhonga//
Vele ngyadlisa madoda//
Ban owath fik ungena Producer//
Thol I juice eProfessional khon uzophuz I Pro juice Ya//
Ngash ukth deda mrephanyan munamapunch ading iService//
Ungumrepha ngb ugqok ephashil ikepis ang'hlekis//
Ngshay i-underground e deeper than i-earthworm//
Ngikcatcher ng'ngena Net boi ng'Catcher ngeSpiderweb//
Ngeke ngik'yeke mung'dissa nam ngizofighter back. Sho//
Kant nith Why bengbiz ubhaka ingoba legame igcwel omasaka //
For example uMaphara//
Ngeke nilunge mina nginkinga njengeXP//
Yingakho nghlel ngiskhanda njengo MT//
1CA eliny lamakas ami//
Ngpheth uChester noBee,uKhanda noMasayi//
Angfun ocula k'lal amacherr Thandiswa Mazwai//
Mina ngnolaka//
Ngvus impam enebandla//
Dissa mxhaka ngzok'hlakaza//
Like u-Undertaker slam ngzok'laxaza//

Yaz ukthin Labosnay sebeng'vulel ical ukth ibeat ingumfazi ngba mina ngyaykhwela ay ,sengis'shintshile lestyle an'soze nangmela boiz

By GhostRyder867