Mnganu Wanga

Mnganu Wanga (Prod. by Fantario)

fogazboy ft Fantario

NIRIVALELI (2017)

4

Yahh Meu Amigoo
Munganu Wangoo

Munganu Wanga Ufambeli Yini
Na Nahadjula Munganu wanga
Munganu Wanga Ufambeli Yini
Na Nahakulava Munganu wanga (4X)

Munganu Wanga Ufambeli Yini
Na Nahadjula Munganu wanga
Munganu Wanga Ufambeli Yini
Na Nahadjula Munganu wanga
Na Nahakulava Munganu wanga
Munganooo Ufambeli yini
Na Nahakudjula Nahadjula
Munganooo Ufambeli yini
Na Nahakudjula Nahadjula

haaa
Munganu wanga ufambeli yini
Nanahakudjulaaa
mbilu yanga Swoswi
Yile ntsendzeleni
anina munganu
lweyi angatoninyikawutivi
minooo kasi wena ufambeli
yini mina nakudjula
Buyela halenu kamine kusa swoswi
Notsendzeleka akahanamunu
lweyi aninyikaka himavoneloooo
Haaaa Ankama lowu nawulikone
Mina aningapfumali
txumu xaku yentxa phela
Kambe swoswi
mina naswikota akupfuka
Nitzama Ndlwini hikusa akuna munu
Lweyi aninyikaka ma idea lakayaaa
Ankama lowu nawulikone
mina aningapfumali
txumu xakuyendla phela
Kambe swoswi nana naswikota
akupfuka nitsama lani ndlwini
hikusa akuna munu lweyi
aninyikaka ama idea lanikayaa
namuthla nangusela nisali
Ntsendzeleni mina aniswikoti
nikuwuma lakaya
Nifamba niphaphanda yana
nitakuma txumu xakuda
Mina Notsendzeleka ntsenaa
haaa ninixivutiso la muntini
nambi kola lideyeni vanu
vanihleka
hikusa aninatxumu xakuyetsa mina
ha yooo

Coro

Munganu Wanga Ufambeli Yini
Na Nahadjula Munganu wanga
Munganu Wanga Ufambeli Yini
Na Nahadjula Munganu wanga
Na Nahakulava Munganu wanga
Munganooo Ufambeli yini
Na Nahakudjula Nahadjula
Munganooo Ufambeli yini
Na Nahakudjula Nahadjula

FANTARIO

Ohhhh my Friend
Munganu wami
Ngyakhumbula Ungshiyelani
Njalo umangilala sengiyakuphupha
Mnganu wami yeah i miss you
Nilekukurhanzdzeni
Mnganu wanga heeee
Ngyiakhumbula
You are my best best
Friend ever in my like
In my like
In my lifeeeee

Mnganu wanga
heheeehhe
Coro

Munganu Wanga Ufambeli Yini
Na Nahadjula Munganu wanga
Munganu Wanga Ufambeli Yini
Na Nahadjula Munganu wanga
Na Nahakulava Munganu wanga
Munganooo Ufambeli yini
Na Nahakudjula Nahadjula
Munganooo Ufambeli yini
Na Nahakudjula Nahadjula