Is'bhamu Somdoko Remix

[Flabba]
Ke Flabba, o ne bomrapper ba bangata
Ba repang…
Amen s’phethi u-Omen (Yeah) Let’s show them
Ah ‘Pona

[Naked DJ]
Bengi hleli ne s’kobo, simbashe amadolo
Sishaye nges’phongo, stomach out vele is’pono
Just like Ntsiki Mazwai I was like sana u-wrong-o

[Flabba]
Nish … Skwatta

[Initial M]
Ayi uguthi ngiyaqcuma mfana la gimi kuyasheshwa
Kule semi choke finya lekhehla
Mawu phethe mina mfana isende liyathesha

[Flabba]
Thatha Zulu Mobb

[Zulu Mobb]
Ntanga u-cherrie wakho u fana nje ngo Desmond Tutu
Ngam’sika lekhekhe emuva we mekhukhu
Kwa khala amadushi bathe sny lekuku

[Flabba]
Gauza Hidden Magumsha la

[Gauza]
Gauza the veteran Hidden Magumsha
Ngishay’ ibari ibhambe ibantji yale ngcosi ngiyas’laiza
Wena condom ayingene ushaya ngetswiri le China
Hoshi…

[Chorus]
Flabba wa ntlatsa man (keya qcava son)
Flabba wa ntlatsa man (keya qcava son)
Flabba wa ntlatsa man (keya qcava)
Sweety ena ke remix ya s’thunya sa motogo
Flabba wa ntlatsa man (keya qcava son)
Flabba wa ntlatsa man (keya qcava son)
Flabba wa ntlatsa man (keya qcava)
Sweety lena i-remix ye s’bhamu somdogo

[Flabba]
Slikour… Skwatta

[Slikour]
Everyday man ngisebenzisa i-rubber
Dume ngazo zok’shaya la mapapa
Is’bham’ sam’ somdogo simnyama nje ngo Shabba

[Flabba]
Ramesh…

[Ramesh]
U-cherrie wakho uyaklaima u-busy u-spread-a ama rumor
Uthi ngamudubula sonder ngavele ngamudla
But just in case ithi ngithath’ i-shower nje ngo Zuma

[Flabba]
Spijo…

[Siphiwe- H2O]
I’m the king ngcondo e-slim ehleka le ezidomo
All up in your face I’m black nje nge shubaba
Nginihambela phambili nje ngomkhaba ka Flabba

[Flabba]
Khuli Morafe ngwana

[Khuli]
Blome makhayeng trying to get some peace of mind
Tshwere ngwana and I wanna get a piece of her behind
I can’t believe y’all made me rush from Mafikeng for 3 lines
F’tzek Flabba wa peta man…

[Chorus]

[Flabba]
Ayeye … Prokid

[Pro]
Two double O sikisi, bafana kusazo bab’i-chillies
Fede mina ngiphath’ inghutu mangiyehlisa ipilisi
Angikgafe matikite ngijole i-cherrie we Metro Police

[Flabba]
Selwyn … TF

[Selwyn]
Sbali makune mali angisali ngiya swenka
Charlie thol’ itjale ungachanse awuna sweggar
Plus ngi-chubby ngidla mnandi imali ya ngena

[Flabba]
Amen ngipheth’ u-Omen

[Omen]
Check it, I came in this game with a Pentium 2
Bhega nou seba-jump-a nje ngenfenes do
Three fingers in the air like the Saudi’s do

[Flabba]
Jabba…

[Hip Hop Pantsula]
I’m at the Roundabout kena le DJ Lepona
Hakere ho kena ngwana o mopila lekgowa
Ha renga kante ke leswafo o hlaha Lebowa
Eish mara o pila joe…

[Chorus]

[Flabba]
Proverb…

[Proverb]
It’s a fact that cats love tapping it from the back
It’s a simple mathematics of the sack, you add and subtract
I’m feeling like a drug addict, I’m after the crack

[Flabba]
Amunition… (Yezwa kukhalani)

[Amu]
You can never bring me down I got too many styles
Plus I’m always on the move that’s why my cash is in piles
Wena ak’wazi kuhlala phantsi ngoba uphethwe ama-piles

[Flabba]
Tuks Senganga

[Tuks]
Thola borethe teng gare ga yona paba
Lebala ka oral nna ke ngwana ke ya tlhaba
Setlhoname fa ke odubetsa kgarebe ke ya go ala

[Flabba]
And then and then nna he
Now tell me this sweety namanje aw’ngifili
Nqcono umuntu asijolele nabantwana bagini
Wena awuyi ndao nje ngemoto e ngena mavili

[Chorus]