Abalobi

Dondo - Abalobi Lyrics

[Intro]
Check………
uDondo Da Zulu.
Ey Lucas awinyuse.
isiZulu Soqobo.
Yo yo!

[Hook]
Aw Konj ungwaph wena?Oth’abasekh’abalobi,
Ungwaph wena? yazi lomfan'akasboni,
Konj ungwaph wena? Oth'ikas'iRap'ifile
Ungath ekas'iRap siphila thatha nans iMap
Siknika! ×2

[Verse 1]
Sishiya bengawvali mase sdedel'onkamisa
kuhlin'omalakeni mase sdlalis'onsinini/
beza bemagange gwiqiqi bathuk'izanya
Inhlanz'ishelwamanz'eABSA ngsazoybek’eThala/
Y'faker amaDegreena mase sbhekene ngeziqu
Phe ithin'esaBeginer sbiz'oJenen'okukaNdosi/
Ngiqhuba ngewis'intwala kdala ngash'uDond'ingozi
Mabebang'umsind'oDladla ngshunqis'olwempis'udosi/
Skhala ngomoba nis'shaya ngemf'iphindiwe
Nithi n'phethe n'zobona ngomopho syanitshelak'
aszwile/
Sizisikel'emkhomeni klezithithibala
Ngamagama sinokuzigingqikela ngath iDidibala/
Gad'isbhicongo kulescongo ngmile bengingakehli/
Inking'ukuth niyay'ncoma thina schonywa njenge nkehli/
Ngvukile kade y'busa ngthath'ishlwathi
Ngibhinca ukudl'amaMC's uklahl'isisoka/

[Hook]
Aw Konj ungwaph wena?Oth’abasekh’abalobi,
Ungwaph wena? yazi lomfan'akasboni,
Konj ungwaph wena? Oth'ikas'iRap'ifile
Ungath ekas'iRap siphila thatha nans iMap
Siknika! ×2

[Verse 2]
Gad'iNzule,uzongenzani ngsuth'amawotwane,
Nglalel'umbhaqanga,meng'bhodla
knuk'isgwaqane/
Skhule bes'hamb'amadiphu scoshela sphemba,
Nikhule nidl'ama-weet bix nontekenteke/
Amagam'impeth'zendlovu bafan'angsweli,
Mungdis'udlala ngengozi Ayanda Msweli/
Kade bethi sengwile ngoba bengbuthwa nezibi,
Manje sengdedel'unduku, khon'ingane layndlini/
Bafana bami senizulelw'amanqe,
Ngthelekile kmanzi phansi senivuzelw'amanzi/
Ngyek'ukrepa wozw'islilo unqum'iskabhu,
ngshay iPunch uphalaz'inkobe mekuth usuth
istambu
Show Me how much you got,njengePakistani,
Mengbon'intuba ng'gxuma nghlale,njengePlaktane/
Nilokhu n'zenz'amaMelika n'reppa ngamakhala,
Sek’ngenamaQaba biz,uMlindo kzofiwa macala/

[Hook]
Aw Konj ungwaph wena?Oth’abasekh’abalobi,
Ungwaph wena? yazi lomfan'akasboni,
Konj ungwaph wena? Oth'ikas'iRap'ifile
Ungath ekas'iRap siphila thatha nans iMap siknika! ×2

[Outro]
ungwaph wena? hha!
Ey ngith ungwaph wena?