Nhliziyo yam

Mhla ngiqala ukuk'bona
Mhla ngiqala ukuk'bona
Nhliziyo yam yancoma
Nhliziyo yam yathokoza
Nhliziyo yam yancoma
Nhliziyo yam yathokoza (×2)

Nguye lona ojabulisa inhliziyo yamieh
Nguye lona othokozisa inhliziyo yamieh
Mlandele nhliziiiyooh
Mlandel' umunt wakho
" "
Nguye lona ajabulis’ inhliziyo yami
Nguye lona othokozisa inhliziyo yami

Wena ubambo lwami
Iphakade lami
Umanqondana wami,
Mina ngfuna wenah
Ngfuna wena
Mina ngfuna wena (×2)

Mhla ngiqala ukuk'bona
Mhla ngiqala ukuk'bona
Nhliziyo yam yancoma
Nhliziyo yam yathokoza
Nhliziyo yam yancoma
Nhliziyo yam yathokoza