Koze Kuse

Baya saba labafana
Mas'shaya le ngoma
Yebo ngempela kuzodum'izulu
Mas'shaya le ngoma
Sayi shaya lengoma
Shake ey oh koze kuse

Sayi shaya lengoma
Shake ey oh koze kuse

kukhon' intombi la, engithandayo
ngifun'uk'hamba nayo siyo-dansa
Ngifuna sithi

Up, down, to the left to the right
Up, down, to the left to the right
Up down left right
Up down left oh shake shake shake
Koze kuse

Kukhona umjita lana ufun'intombi yami
Ufun'ukuhamba nayo, bayo dansa
Ufunu kuthi

Up, down, to the left to the right
Up, down, to the left to the right
Up down left right
Up down left oh shake shake shake
Koze kuse

[Bridge]
This girl today she was the most beautiful thing I've ever seen
umayihamba esitaladweni
Wonk'amadoda ashay'amakhwela
Ayagida athi

Up, down, to the left to the right
Up, down, to the left to the right
Up down left right
Up down left oh shake shake shake
Koze kuse

[Outro]
Koze kuse
The light to the break of dawn yeah yeah