Spin my world

SPIN MY WORLD (lyrics)
DJ Kobus ft Brazil

VERSE 1
Soloko kwafika wena
Izinto zajika
Ow ho
Umuntu watshintsha
(X2)
Ndizibuza, ntsukuzonke
Ndendzanjani
Ukuthola ofana nawe
(X2)

CHORUS
You spin my world around (X3)
And I'll never let you go
(X2)

VERSE 2
You spin my world around
Aaand I will never
Never X3
Said you spin my

CHORUS
You spin my world around (X3)
And I'll never let you go
(X2)

Echoes libs
Never let you go,
Oh oh oh oh oh
I will never never never
Never let you
Never let you
Never let you
I will never let you go
VERSE 3
Said it don't matter
Who says what about
Said it don't matter
Who says what about me
Baby you spin world around

CHORUS
You spin my world around (X3)
And I'll never let you go
(X2)

I said you spin my world around
hey heee!
(END)

Spin my world
DJ Kobus ft Brazil
composed by: T.S Khumalo & S.P Madikazi
Published by: OG Publishers
(c) 2017 Copyright reserved