Be There

[Verse 1]
I know I don't say this enough but you're one of a kind
And I hope you understand if I don't wanna give it away sometimes.
All I wanna
All I wanna do is to make it alright
All I wanna do is to be telling what's on my mind.
I know I don't listen much.
Forgive me if I never opened up.
U ye

[Chorus]
I'll be there
I'll be there

[Verse: 2]
Don't wanna see another tear, no!
So I'll give you my love with honesty, yeah
Just wanna be your kinda guy
With all my might
I will try to give you all the love that you need

[Chorus]
I'll be there
I'll be there

[Big Nuz]
Kumnandi mes'thandana
Aw' sobabil' uKiss mes'hlangana mncwa mncwa!!
Uyazi ngik'thandan?
Ng'zok'hlab' iRing' ayikh' iyenzenjan'
Zogabha nabangani
Ngik'nike sonk' is'khathi osdingayo
Ilempil' engifisayo, hlal' endlin' nomunt' engimthandayo..­.

Ubambo lwami, engil'land' emhlangeni
Aw' sdudla sami aw' tsitsi lam' lasemazweni
Aw' ngigqoma ngawe mang'gudl' ey'ntabeni
Aw' ng'phupha ngawe babie njalo mang'lel' eskbheni
Aw' sgubhu sami esdlal' emsakazweni
Nhlizio yami themba lm' lasemnqamlezwen­i
Ngilosi yami eng'khanyisel' ebumnyameni
Aw' s'hliling' sami ng'zodubul' inyoni es'hlahleni....­.

[Bridge]
Let me take this time to tell you
That I need you around
Only you
Let me be your shining star
Be your light in the dark