Emazulwini

[Verse1: Nomcebo]
Baba weth wasemazulwini
Maliphakanyisw igama lakho
Mbuso wakho mawufike
iNtando yakho mayenziwe

Wash' umama wami sebeng'dung' ingcondo
Badung' inhliziyo yam
Badung' unembeza wam
Vel aksekho lutho
Bathath ithemba lam
Sale sobuya, Sale Sobuya

Wash umama wami sebeng'dung ingcondo
Badung' inhliziyo yam
Badung' unembeza wam
Vel aksekho lutho
Sale sobuya (x3)

[Chorus]
(Sazobuya) Sale sobuya
(Sazobuya) Sale sobuya
(Sazobuya) Sale sobuya
(Sazobuyaaa)

[Verse 2: Nomcebo]
Baba weth wasemazulwini (Baba weth wasemazulwini)
Maliphakanyisw' igama lakho (Maliphakanyisw' igama lakho)
Mbuso wakho mawufikeee (Hha heey)
iNtando yakho mayenziwe (Hha heey)

Mbuso wakho mawufike (Hha hey)
Hha iNtando yakho mayenziwe (Hha hey)
(Mayenziwe Mayenziwe Mayenziwe Mayenziwe)

[Chorus]
Salusubuya
(Sazobuyaaa) (x4)
Salusubuya
(Sazobuyaaa) (x2)
Salusubuya (Sazobuya) (x2)
Salusubuya hey

Washu mama wami
Sebeng'dung ingcondo
Badung' inhliziyo yam
Badung' unembeza wam
Vel ak'sekho luthoo...(x2)

Sale sobuya
Salusubuya (Salusubuyaa)
Sazobuya (Salusubuyaa)
Sazobuyaa (Salusubuyaa)
Sazobuyaa (Salusubuyaa)
Sazobuyaaa (Salusubuya)

Hey...
Hey...
Hey...

Sazobuya (hey)