They wanna know

[Chorus]
They wanna know, they wanna know
They wanna know, they wanna know
One for my team, tune it up
Two for my girl, put it up, pussy top
Sengifuna ukubala baba
Ma ukubalabala tleva uzo sala
Uthi why manje sengi bloma nama nyora
They wanna know
Njalo ngi blome nama nyora
They wanna know
Uthi why manje sengi bloma nama nyora
They wanna know
Njalo ngi blome nama nyora

[Verse 1]
O mngani-mngani ngicela ubize naba ngani-ngani
Ufeele free ozonga sabi dali
I mean indaba uthanda ukuyenza igali-gali
Noma singajiva sinqhunu plus yi private party
Its just a friendly game, wathi awungi phinde sunny
Ngiphethe amanyora plus agcwele inkani
Alright, alright ngicela siyenze iplani
You still play nama clown bengi funa si have ifun-i
Shit ma uphethe I tag izongithola
Ma uhamba nathi uzogrova ebus
Ma ubalabal soku bona, vokof uya bora
Ngi phethe izinja zakhona
Nje nge ndlovu ungena nagivigata iMaponya
Mina iskelem ani ngithengiseli
Ngi sa shaya I kwasa nyana ka Twasa inkhumbuze eJam Alley
Vele maphakathini esengeni in your face
Im expected to alarm, I was with blackberry

[Chorus]
They wanna know, they wanna know
They wanna know, they wanna know
One for my team, tune it up
Two for my girl, put it up, pussy top
Sengifuna ukubala baba
Ma ukubalabala tleva uzo sala
Uthi why manje sengi bloma nama nyora
They wanna know
Njalo ngi blome nama nyora
They wanna know
Uthi why manje sengi bloma nama nyora
They wanna know
Njalo ngi blome nama nyora

[Verse 2]
One for the team, two straight ekhaya
Wena ufuna ukuthini, thina sithanda isaka
Baba shafula ama card abaningi bazobona sesiphile ukuphanda
Mama sidabula ama jean abokini bazo bona ukuthi bophethe isigaqha
Ithi ngiki tshele girl ungshaya ngo iblack on black
Awubuze ipinchi zam ngiphethe wena thebele
Ah wena halla back, ithi ngikuhlebele
Im not a soccer player but I can show you one on one
Uma uba buza am I winning ngi hamba nabantwana aba thanda mafilim
Yellow black kuya fana but I kill em
Sijiva nama twerka askhulumi ama riddle
Dimple, flex man a track can kill em
Sidabula ama phepha sifaka lama meaning
Sikhulu ma nge 325 angidingi ama manicure noku tsipa namavile
Vele ngi bloma nama nyora ani boni
Sicabanga amaplan akusasa noma si bona ama saka asijoli
Ezi phaka misa ama real hustler uma sifuna lamacent asikgoli
Laba fana baku tchela istori, now do the maths
4 x 4 I outcome ithi aku bori

[Chorus]
They wanna know, they wanna know
They wanna know, they wanna know
One for my team, tune it up
Two for my girl, put it up, pussy top
Sengifuna ukubala baba
Ma ukubalabala tleva uzo sala
Uthi why manje sengi bloma nama nyora
They wanna know
Njalo ngi blome nama nyora
They wanna know
Uthi why manje sengi bloma nama nyora
They wanna know
Njalo ngi blome nama nyora
They wanna know, they wanna know
One for my team, tune it up
Two for my girl, put it up, pussy top