Bayang' Sukela

[Chorus]
Baya’ng sukela,
Baya’ng sondela
Awu la bantwana,
Ba’ng biz’u but’madlisa

Ba funi mali,
Ba funa uku’ng texa’
Maba’ng bona,
Ba’ng biza u Dj Buti Madlisa

[Dj Cleo]
Woo malavi,
Ima ka ncani
Ma u thandi mali,
E sakho, angi naso is’khathi
Woo ma baby,
Ma sambe steady
Ngi yi’ndo yo’mpedi,
Unga ng’comi ngi ngaka ku sheli

Yini ngathi u yi nkinga,
U ngazo’ng linga
Ma u thandi mali
Ntombozana ngi’zoku deleta’
Hei zi’ya khipa
Imali’ khona
Ise skhaleni’
Kodwa ang’lahlanga nje ngo Dj Clock

[Chorus]

[Dj Clock]
AM, PM
Si se’skhaleni’ sa ka Cleo
Si ya yi qhobha le zozo
Yi mbizo, i titilizo
Kwa ku yi si phithi phithi
I ngane z’ya phatha phatha
Ama thatha ayi’letha, wena khetha

Bathi Dj Clock no Cleo "Ng’cela uk’shutha nawe"
Ok mas’ceda,
Sis’si hamba nawe
Hai wena Sbongile,
Ngi sho wena Simphiwe
Dj dlali’ ngoma,
Lapho ziwe

[Chorus]