Omunye

Vali umlomo uvule amadlebe
Haai engawo leo
Ho
Hey
Ha-haaau
Woza
Hey
Lale-la (Kwamnandi ukh'benga)
Kwagcwala kangaka lana akuhambeki
Shayayisana ngeyifuba
Woza
Ho
(Kwamnandi ukh'benga)

iYayayayayayayayayaya
Yeye (x8)
Hey

Omunye (x3)
Omunye, omunye, omunye, omunye (x4)
(Kwamnandi ukh'benga)
Omunye phez’komunye (x4)
Omunye phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye
Kuzonyiwa macala

Yeye (x8)
(Kwamnandi ukh'benga)

Omunye (x3)
Omunye phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye
Kuzonyiwa macala

(Kwamnandi ukh'benga)

Yeye (x3)
Yeye (Yeye) (x8)
(Kwamnandi ukh'benga)
Omunye phez’komunye (x4)
Omunye phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye, phez’komunye
Kuzonyiwa macala