Matswale

Mme matswale
U se ke oa mphuralla.

Wo! Mme matswale
U se ke oa mpherola.

Ke tlile ho oena le RaNaledi.
Ke tlisitse mathata a motse oa ka.

Mmameleng bo!
Naledi o ntlhanohetse.
Ha robale lapeng,
Iyho! O robala naheng.

Ke fositse ke nnete,
ka mmuisa ha bohloko.
Batho ba qabana,
ba boa ba tshwarelane.

Ke tlile ho oena le RaNaledi.
Ke tlisitse mathata a motse oa ka.

[Chorus]
Iyoh, iyoh, iyoh, yoh!
Motse oa ka oa thubeha.

Mmamotse oa ka mohatsake.
Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela.
Mme le Ntate nke le nthuseng hle!
Wo! Buang le Naledi oa ka.
(Buang le Naledi)
A ke le bueng le Naledi.
Thusang!
(Thusang)

Naledi moratuoa
U ntahletseng na?
Bana ba rona o kare ke dikhutsanyana.
Naledi moratuoa,
U ntahletseng yo!
Naledi
Iyoh! Iyoh! Iyoh! Naledi