Shela

Bek'indaba yakho icace, icace ngokugqina
Ngithi shela ndoda shela ndimamele
Suk'umosh'ixesha suk'umosh'ixesha
Ngimi kuze ungaqacanga
Shela ndoda
Ngibize nje ngase mandulo

[Chorus]
Kumnandi ukushelwa madoda
Ngibize nje ngase mandulo
Shela
Shela ndoda
Ngibize nje ngase mandulo

No time to take my number
Just talk to me now
No time for BBM
Just talk to me now

[Chorus]
Kumnandi ukushelwa madoda
Ngibize nje ngase mandulo
Shela
Shela ndoda
Ngibize nje ngase mandulo