Easy to Love

(Verse 1)

Indlel’ohambha ngayo
O thetha ngayo
O hleka ngayo
Mmm, ucumo lwakho
He’s my African man
nob’ unobeka idayimane phambi kwami
uth’angikhethe
Ndihambha nawe oh ndihambha nawe

[Chorus]
Kwaze kwa’lula ukukuthanda
You’re so easy to love (x4)
He’s my African man
Love…..love
He’s my African man
Love…..love
Now that’s a turn on
Love….love

(Verse 2)
Indoda ecikiziweyo, ezithembileyo
Ehlonipha masiko with no compromise
Sonke siyazi
Now that’s a turn on
Nob’ unobeka iferari phambi kwami uth’angikhethe
Ndihambha nawe oh ndihamba nawe

[Chorus]
Kwaze kwa’lula ukukuthanda
You’re so easy to love (x4)
He’s my African man
Love…..love
He’s my African man
Love…..love
Now that’s a turn on
Love….love