Jimmy Comes To Jozi

[Verse 1]
Uyazi s'suk eBlom, ukuthi s'fik' eJozi
Ngoba s'funa le dollar
Ramasedi would you stay with us please
'Cause re sa tlo o hloka
And re sa tlo o stalker
And vele ba re forstana
What's the recipe ya bone, ba ipotsa
And they panic when they see us, ba itshosa
And they can hate, it's fine
Ha se sdudla, geen smoko

[Hook]
Bathi vuk' uzenzele
Thina s'vus' abalele

[Verse 2]
Bathi vuk' uzenzele,
Bathi vuk' uzenzele, s'vus' abalele
Futhi s'rebeleza so hayi ngeke
Uze la ngokusimoshel' ubumnandi, awudede
Fida hoezit gazi, okay we check coast bosso
Gafel inumber we the next GOATs
Lift the next toast, cheers to a veteran
S'pusha fast fast zonk' izinto zibe mthebelele
Laid back, chilled nigga thought the lights bright
Rather be relaxing by the pool na bo nice-nice
Ain't far from the streets though a good dude
I'm just looking for a nut and some cooked food

[Hook]

[Verse 3]
You about to go "ooh" and rewind that
Mix the flow with truth, I refine that
Baby do it for yourself, leave the old timers
Use your brains more than you use your vagina
Don't judge, we just tryna get our grind up
And shine so bright they'll say "Why you tryna blind us"
Never look back, we don't want no reminders
Of the pain and misery that we left behind us
Wa qhoma heh mpintshi, o tla ikenyetsa dibati
O qhomela mang? o qhomela maChina ka karate
Escape some sokof die geld my gazi
Oh o famous so o batla re etseng
Re o eletse party

[Hook]

[Verse 4]
Wa tseba keng mfanakithi
Bananyana bana nkare ba shebile rona
Angeke nis'phazamise, senz' inyaka-nyaka nomanini mas' funa
Se uya claima, mfanakithi uyenz imistake-a
Sisase la ngeke si skyf-a
Jy's 'n dom kop and wa iketsa
Phela ni thanda abo Ringa Te Veel abo Action Dololo
ngoba phela uvuk uzenzele, ntwana nayi inombolo

[Hook]

[Verse 5]
Bathi uzoyithola kanjani uhlel' ekhoneni
Vuk' uzenzele
Na bobaby bathis uzos' bona kanjani uhlel ebondeni
Sukuma us'shele
Ngoba asinandaba ukhuth ubani, ujut' ubani
Ufuz' ubani nfana si top
Ntwana asinandaba ukhuth ubani, umuz' ubani
Ukhuz' ubani nfana kith' stop
Bathi ngena ngapha ufudumale, uphuz umbane
Ubuz' ubani mfana si sure
Angnandaba ukuth u-lose ubani, u-choose ubani
Dukukani mfana ungayithola
Manje vuk' uzensele

[Hook]