Handinzwe

Pre Chorus:
NDOGONA KUTORA LIPSTICK YASISI NDOISANGANISA
NENURGET!
KANA KUTORA MASAMBA MUDHEN NDOISA ZVANKU
MUPANJERE!

Chorus:
(ININI HANDINZWE
ININI HANDINZWE
NDINE MUKONYO
ININI HANDINZWE
EHE ININI HANDINZWE
HAMUNGANDIGONE) X (2)

Verse:
NDOGONA KUPINDA MUBHAHWA NDOSVIKA NDODZIMA TV VANHU VACHITONA BHORA,
KANA KUSVIKA PADEN PANE VANYARIKANI NDOGONA KUSIYA NDAVAPLAYERA PORNO,
KANA PADEN VANA VACHIONA ZVAVO MACARTOON NDOGONA KUSIYA NDAVAISIRA HORROR,
NDINI TYPE INOGADZIRA CHIKWESHE NDOISA ZIDOMBO MUKATI NDOTI BOYS HUYAYI TITAMBE BHORA,
NDOGONA KUTOSIMUKA MUCHURCH PASTOR VACHIPARIDZA NDOTI PASI NEMANDU!,
KURI KUCHIKORO HANDIROHWE NEMATEACHER TINOMISIDZANA TOITA DHUDHU,
NDISATI NDARARA NEMUSIKANA WANKU NDOGONA KUTOTANGA NDATOROVA GUCHU,
NDOGONA KUSVIKA NDICHISEKA,KUTOGEGEDZERA PAMBA PAITIKA RUFU,
NDOGONA KUPINDA MUTOILET MUINE MATISSUE ASI NDOSIYA NDAPISIKA NECHIGUNWE!,
TOGONA KUNODENHA NDINE SHAMWARI YANKU ASI IKABATWA NDODEEDZERA NGAAROHWE,
NDOGONA KUPINDA MKOMBI ICHINZI ONE DOLLAR NDOBUDISA KA10C BOND,
NDOGONA KUTEYA MAKONZO NDOMABVURA NDOMAROASTER NDOTENGESERA NDICHITI IMBEVA!,

Chorus:
(ININI HANDINZWE
ININI HANDINZWE
NDINE MUKONYO
ININI HANDINZWE
EHE ININI HANDINZWE
HAMUNGANDIGONE) X (2)

Verse:
TISU TYPE IGADZIRA MAFAKE CASSCADE TONOHODHESERA MAVENDOR EKUMBARE,
NDAFUNGA ZVEKUENDA KUJOZA NDOGONA KUBUDA NDAKANANGA NEROAD YEKWAMUTARE!,
NDINI TYPE INOKUDENHA WAKUDA KUNDIROVA NDOKUVHUNDITSIRA NDOROVA TOBO,
INI NDINE MAZISHAMWARI HOBHO
ANOTOPUTA DHOBHO ASI HANDIBATE KANA MOGO,
NDINOGONA KUNGOKUKUMBIRA HEMBE NYUWANI NHASI MANGWANA DZESE NDODZOSA  NDADZISAKADZA,
NDAFUNGA CHIFINHU WANDITUMA NDISINGADE NDOGONA KUNOKUCHERERA MVURA YEMUCHEMBA!,
ININI HANDINA KUKWANA NDOGONA KUTI KUNA BABIE NGATICHATE MUNA NOVEMBER!,
NDOGONA KUVHARIRA CHIMOKO MUDHEN PANE KUTI NDICHIBATE NDOITA CHEKUTSUNYA,
KANA MUNHU AKASIYA SADZA RAKE NDOGONA KURIMUKIRA
NDOTORIITA CHIMUNYA
NDOGONA KUNGOTANGA KUSEKA KUTODONHA NEGOTSI
WOTOGAYA KUTI NDINODHUNYA,
INI NDINODYISA ASI UKAONA MAONDERO ANDAKAITA  UNOTOFUNGA KUTI NDINOGULA!,

Chorus:
(ININI HANDINZWE
ININI HANDINZWE
NDINE MUKONYO
ININI HANDINZWE
EHE ININI HANDINZWE
HAMUNGANDIGONE) X (2)

……THE END………