Nomalizo

The SoundCloud content at https://soundcloud.com/black-sounds-490 is not available, or it is set to private.

Izolo bathi bakubonile ungen'endlini

uphum'uphethi iskhwam'esincane iskhwam'esncane

Izolo bathi bakubonile ungen'endlini Nomalizo

uphum'uphethi iskhwam'esincane iskhwames'ncane

uyiqale nini lento oyenzayo
sewuyangigangela uyangintshontshela nami impela nje.

uyiqale nini lento oyenzayo
sewuyangigangela uyangintshontshela we Nomalizo wam'

*chorus*
ang'wafunamasele
ang'wafunamasele
ang'wthandi amasele mna
ang'wathand'amasele

*ang'wafunamasele* x8

Nomalizo phuma uhambe kwami wooo ooh oh
Nomalizo phuma uhambe kwami oh oh
Nomalizo phuma uhambe kwami wena
Nomalizo phuma uhambe kwami

*ang'wafunamasele* x8

Nomalizo phuma uhambe kwami wena
uyang'gangela uyangntshontshela
uphuma nekhwama encane

Nomalizo phuma uhambe kwami wena
uya uyangntshontshela
phuma Nomalizo

*ang'wafunamasele* x8

zolo bathi bakubonile ungen'endlini

uphum'uphethi iskhwam'esincane iskhwam'esncane

Nomalizo x3
Nomalizo x2