So cold

oooah you cant hear me cry
seing all the dreams of lie
from where you standing on your own
its quiet here and I feel so cold
this house nolonger feels like home
oooa oooah oooah

ndozviziva zvinorwadza kuti hatichasi tese
semasai sai a strive wanga wane maface kwese
zvanga zvakutorema kufamba tese
kupinzwa mumagroup zvairema ende handikwanise
handisi kuita hutsinye but better ndizvimise
but all I know uchamademba madays ese
ndozviketa ndaisakufadza madays ese
asi ndaiita zvekuti mafeelings edu timaponese
kuchitwa nekurwadziwa moyo wangu wakaita mufakose
ndakuzvifunga now zvandakakupa zvese
you know ndaikuda nemoyo wese
cash fashion ndaikuitira yese
eat n lick chicken inn waipinda pese
uneni waigara wakafara madays ese
wakandinyepera uchamira nenimadays ese
kundiitisa kwako ndiko kwaiita ndipuse
skiri rako raita ndidhinhiwe ndifambise
takarambana pamweya nangwe tichiri kugara tese
asindichabaya zvachose

now you telling me you feel so cold
wakudhibha here yawakandiiita muroad
wakambondiudza handina skiri pamberi pa Arnold
zvawandiita zvaigara zvakanditemesa head
but kuti ndichadzora moyo its too let
nezve romance yangu smile and forget
its better ndinotsvaga mumwe paQE or Roosevelt
wakandirwadzisa semunhu arohwa nebelt
dai wakusunga moyo wangu se seat belt
tichaoonana kuhope chete
ingawani pavale ndakatenga maruva nemhete
asi wakatadza kuita mukomana mumwe chete
moyo wangu wakaurwadzisa kundisiya ndivete
apa ndakange ndakutonoudza tete
kuti ndazowana wangu wenyama nhete