Umlilo

[INTRO]

Malume
Malume ungalali bazonkujonja
Ezase Afrotainment
Malume x 8

[Chorus]

Lo mlilo waka Big Nuz
Lo mlilo uya shisa, ungawu lokothi
Lo mlilo waka Big Nuz
Lo mlilo uya shisa, ungawu lokothi
Uzu nga wothi, u zu nga wothi, u zu nga wothi
Uya shisa, u ngawu lokothi
Uzu nga wothi, u zu nga wothi, u zu nga wothi
Uya shisa, u ngawu lokothi

[Verse 1: Danger]

Lommlio wase Nuz Uzu nga wothi
Ningawu lokothi, siyanikhuza sithi whoa!
Jela uTira, iBig Nuz imnandi i flow
Khala abo lova bathi amagenge ayenza sho
Bo Mampitsha, bo SomDanger, Shesha more
Akekho o ntswembu kule game ukudlula omunye
Sithi ukuhlala phantsi sibonisane singabolova
Siphume kasi si bambisane

[Verse 2: Tira]

Hey hey
Lomlilo wase Afrotainment
Le Sama eyase Durban
Lomjingo wowase durban Forrest
Le Hummer, eyase Durban Finest
Uyangithola jo?
Uyangithola Mamsi?
Uyangithola jo?
Uyangithola Mamsi?

[Chorus]

[Verse 3: Mampintsha]

iBig Nuz eyomphakathi
Seziyaphusha shona phantsi
uMampintsha useyidudlu
Nomandaze useyiguzu
And ngi pgith' uFisherman
Si amaGroovies, you understand?
Masithi qobo, awu qoboza
Awu mdoko, uyashisa!