Hallelujah

[Intro: Joocy]
Then I put my hands up higher
So we put our hands up higher
Can I get a witness right now?

[Verse 1: Lombo]
Oh God, Oh God you've never forsaken me
Father, Father, Father, Father
You've never forsaken me
In good times, in bad times, you always forgive me
Ain't no other, ain't no other who's always been there for me

[Hook: Lombo]
We sing, we sing
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord

[Verse 2: R. Mashesha]
First of all can I praise the Most High?
Darker days clear the sky
Baba ngiyazi I'm a sinner
Kodwa beng'zama ukuba iBreadwinner
Lomthwalo uyang'sinda
uMuzi weNkosi, uMhlaba we'nkinga
[?]
Heaven promised land, ngiyabeliever
Ng'zok'dumisa til' the end, Mdala weZulu uyabusisa

[Hook: Lombo]
We sing, we sing
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord

[Verse 3: Joocy]
Emagameni amathathu
Elikayise, elendodana, nelikamoya oyingcwele
Lord we give you the praise
There is nobody but you in our lives
So we say "Hallelujah"

[Verse 4: Mamphintsha]
Iyoh yoh yoh ileligama
Iyoh ileligama
Ngicel' ung'xolele zonke izono zami
Beng'fisa ung'bonele wonke amaphutha'm
Ngiyazi ngisorry, awu wena Nkosi
Thumela amajoni ey'ngelosi
Ugeze umoya wami ngamafutha
Uzukhulise ukholwo lami, ugcete amaphutha

[Hook: Lombo]
We sing, we sing
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord

[Verse 5: Danger]
Wonke umuntu un'amaphutha
Akekho noyedwa ongena'phutha
Mdala uyazi inkinga zami
Please forgive indlela zami
Uk'hlula uSatan esehlasela
Sa gcuka ngedolo sa khuleka
Buka abathakathi asehluleka
Vele impilo ina ma hater
Bathi kuright uya hlupheka
Abafuni ukumbona aphumelela
Kodwa uyazama, uya iphilela
Ngamandla kaMdala uya iphandela
Lalela umfundisi a shumayela
Abazalwane kumnandi be ngixulela
Nkosi yami uzube nami
Hallelujah, Amen

[Hook: Lombo]
We sing, we sing
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord

[Bridge: Joocy]
Everybody stand up, just put your hands up
Just put them higher, I feel the fire
Everybody stand up, just put those hands up
Just put them higher, I feel the fire

[Hook: Lombo]
We sing, we sing
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord
Hallelujah, hallelujah to you Lord