Akushube

"Sbopho intro"

Nayoke Haybo DF Entertainment
Nayoke

"Evatee Chorus"

Ngoba Sesila ngoba Sesilana
Ngoba Sesi' On Ak'salalekanga
Ak'vele Kushube , Akushube
Ak'vele Kushube , Akushube
Ak'vele Kushube , Akushube
Hhay Akushube

Ngoba Sesila ngoba Sesilana
Ngoba Sesi' On Ak'salalekanga
Ak'vele Kushube , Akushube
Ak'vele Kushube , Akushube
Ak'vele Kushube , Akushube
Hhay Akushube

"Songster Verse"

Hhay kwashuba ,Bang Confuser
Bangikhuthuza Phakethe Lavuza
Yaphuma Yonkimali ingane zayiphuza
Yaphuma Yonkimali Ingane zayiphuza
Hhay Suka
Kuguga Maguga ,Sosala
Sikuza Akekho Zosikhuza
Ezam Ayilali Kuyabanda
Lana Ziyayijuba
Ezam Aylali Kuyabanda
Lana Ziyayijuba

"Cordial Verse"

Woza La ,Woza Woza
Woza Woza Woza
Dansa ,Cordial....
Nayoke
Ngeke ngingaholi
Ngsebenzile Baba
Angifune Stori.

Woza La ,Woza Woza
Woza Woza Woza
Dansa ,Cordial....
Nayoke
Ngeke ngingaholi
Ngsebenzile Baba
Angifune Stori.

"Evatee Chorus"

Ngoba Sesila ngoba Sesilana
Ngoba Sesi' On Akusalalekanga
Ak'vele Kushube , Akushube
Ak'vele Kushube ,Akushube
Ak'vele Kushube ,Akushube
Hhay Akushube

Ngoba Sesila ngoba Sesilana
Ngoba Sesi' On Akusalalekanga
Ak'vele Kushube ,Akushube
Ak'vele Kushube ,Akushube
Ak'vele Kushube ,Akushube
Hhay Akushube

"Evatee Verse"

Bambaki BigAnts
Seyingene Spotini
Evatee Awuyihlanyise
Sekufiki Ngane Awuyijaivise
Ngoba Asisalala Vele
Siqale phansi Ngoba
Skhathalanga SoJaiva
Kuze Kusekuseni

Bambaki BigAnts
Seyingene Spotini
Evatee Awuyihlanyise
Sekufiki Ngane Awuyijaivise
Ngoba Asisalala Vele
Siqale phansi Ngoba
Skhathalanga SoJaiva
Kuze Kusekuseni

"Evatee Chorus"

Ngoba Sesila ngoba Sesilana
Ngoba Ses' On Akusalalekanga
Ak'vele Kushube ,Akushube
Ak'vele Kushube ,Akushube
Ak'vele Kushube ,Akushube
Hhay Akushube

Ngoba Sesila ngoba Sesilana
Ngoba Sesi' On Akusalalekanga
Ak'vele Kushube ,Akushube
Ak'vele Kushube ,Akushube
Ak'vele Kushube ,Akushube
Hhay Akushube