Ngiyakuthanda

Ngiya kuthanda, moya oyingcwele
Moya oyingcwele, moya oyingcwele
Ngiya kuthanda, moya oyingcwele
Moya oyingcwele, moya oyingcwele

Siyakuthanda, moya oyingcwele
Moya oyingcwele, moya oyingcwele
Siyakuthanda, moya oyingcwele
Moya oyingcwele, moya oyingcwele