Zaka

Verse 1
On a sunday morning
Ke blomme le dimonamone
Bana ba ba pila ba ba nonneng
Bana ba ba metsi ba ba gamoletseng
BoNthabiseng, BoNeo, boLerato le boNkagiseng
(Ehh) boMmadibuseng, boDineo, Tshegofatso boSegalefeng
(Re batla tse monate) re batla tse monate ko dileng teng
(Go monate re batla) ko monate o leng teng
Re tlile kwano go ntsha stress sa basadi
Bone ba ko dladleng ba shebile Muvhango
Ba itse re ile go shebella foot bolo‎
Kante re tsene ka dikhona tsa toropo

Hook‎
Sia ba ngena
Siaba ngeba boss
Sia ba ngena
O Tla nthola mo kasi ke blomme le malaitiaka
(Re thuga zaka) x2
Re thuga zaka nna le dimpintji tsaaka
Re thuga zaka
Zaka!
Re thuga zaka nna le dimpintji tsaaka‎

Verse 2
Go mantaga re ntsha babalase
Ke blomme le magang ke huparetse galase
Ke latlhetse motuka mo godimo ga ice!
go taster nice
Ke blomme le magents a ko kasi
Ke monate go lla brenda fasie
Re ijela joy monate wa lefatshe
Party ga se party ha go sena matekatsi‎
Bangwe ba bone re ba dira dinyatsi
BoLesego, boDineo, boMotlatsi
BoKatlego le Motheo, le boRati
Re tlile go ja joy ga raa tlela bobari
Re ja zaka re e spenda le banyana
Re thuga zaka re kena ka liquarama
Re tshwere le bana ba ba jang menwana
Eseng ba ba kgabang ka diphathaphata

Hook
Sia ba ngena‎
Siaba ngeba boss
Sia ba ngena
Re blomme mo kasi o tla re thola le di sistere
Re thuga zaka x2
Re thuga zaka nna le dimpintji tsaaka
Re thuga zaka
Zaka!
Re thuga zaka nna le dimpintji tsaaka‎