Oyi Oyi

[INTRO: Arthur speaking]
Mina sengiyahamba la, kucgwele ama parasite.
Umuntu wakhona ngathi iparashute uyalenda manje manje mara sekafuna loku naloku naloku .
Hayi kanti yina la, kuncono mina ngithi tshwe ngithi thswe.
One time

[Chorus]
Mazuzu uyajola oyi oyi oyi oyi
Mavuvu uyajola oyi oyi oyi oyi
Mazuzu uyajola oyi oyi oyi oyi
Mavuvu uyajola oyi oyi oyi oyi
Mavuvu, mazuzu, mavuvu
Mazuzu, mavuvu, mazuzu
Mavuvu uyajola, Mazuzu uyajola,
Mavuvu uyajola mazuzu uyajola
Sowuyi cleva wena soyabona bona ne?
Sowuyi cleva wena soyabona bona ne?
Mavuvu uyajola, mazuzu uyajola
Mavuvu uyajola mazuzu uyajola
Oyi Oyi Oyi Oyi
Mavuvu
Oyi Oyi Oyi Oyi
Mazuzu
Oyi Oyi Oyi Oyi
Mavuvu
Oyi Oyi Oyi Oyi
Mazuzu
Sowuyabona bona babe, sowuyavela vela ne
Sowuyabona bona babe, sowuyavela vela ne
Soyi Kleva ne?
Ye mavo, Sowuyabona bona ye Mazu
Ngithi oyi oyi oyi oyi
Ngithi oyi oyi oyi oyi

[Verse 1: Queen]
Oyi oyi mavuvu uyajola
Oyi oyi mavuvu soyi kleva
Oyi oyi mavuvu uyajola
Oyi oyi sowuyabona bona

[Verse 2: Arthur]
Usikhabarakheshe maan , Mazuzu
Usikhabarakeshe maan, Mavuvu
Uskhabarakheshe maan sowuyabona bona
Usikhabarakheshe maan sowuyavela vela ne
Mavuvu, Oyi oyi oyi oyi
Mazuzu ,Oyi oyi oyi oyi
Oyi oyi oyi oyi
Usikhabarakheshe ne
Oyi oyi oyi oyi
Usikhabareshe maan
Uskhabarakheshe maan,

( Queen) Oyi Oyi
Uskhabarakesh maan, Usikhabarakeshe vele

[Verse 3: Queen]
Oyi oyi mavuvu uyajola
Oyi oyi mavuvu soyi kleva
Oyi oyi mavuvu uyajola
Oyi oyi sowuyabona bona bona