Nguye Lo (Nguwe Lo)

[Kelly]
Heee eeehhhh!
Ehhh!

[Chorus]
Nguye lo, nguye lo
Nguye lon' owami

[Arthur]
Awu seng'yabhampa manje
Ngihambela phezulu
Awu sphala-phala sami
Ladum' izulu
Ufuna mina, I'm not available
Ngob' engimphethe, mina ngicomfortable
MIna mangfik' awukh' udokotela
Ungthint' emanonini, uyagcwalisela
Eish, lo thando lugcwele
Luze luyachitheka
Ongthath' ungbeke, ungbambe ungyeke

[Kelly Khumalo]
Mina sengkhathele
Ukngena la ngiphuma la
Sengil'tholil' ubambo lwami
Umaqondana wami
Nguyen' ubaba 'banta bam
Nguyen' iphakade lami
Ila, ila, ila!
Ilaph' engyofa khona
Heeeeeh eeeh!

[Chorus]

[Arthur]
Sengimtholile manje
Ngindizel' emafini
Sengibhampela phezulu
Nguye lo, ah yebo nguye lo
Sengimtholile, angsabuyel' emuva
Angfune kuzwa lutho
Angfun' ukuzwa nex
Angsafun' omuny' umuntu
Angfun' esiny' istress
Awu, ngyabona mdali
Ungiphendulile, ungibonisile
Belok' ngilahlekile
Sengimtholile

[Kelly Khumalo]
Yebo konke kwenzekile
Kodwa la kukhon' uthando
Indlel' ikhona
Nguwen' ubaba 'bantabami
Nguwen' iphakade lami
Mina nawe sohlala sthandana
Noba kungenzekani
Ila, ila, ila!
Ilapho ngzofa khona
Heeeeeh ehhhhh!

[Chorus]