Ngawe

[verse 1]
Ngyazulazula mine
Solo ngfuna timpendulo
Tekutsi why ngfeela so, mine
(Can you tell me)
Why ngfeela this way (do you know)
Maar why ngifila so mine
(Can you tell me)
Why ngfeela this way ngawe
.
[verse 2]
Nasebusuk' angisalali
Solo ngicabanga, ngicabanga wena
Ngicabanga ngawe
Kumnandzi kfeela so
Ngicabanga ngawe, ngawe, ngawe
.
[chorus]
Nginokucabanga nagwe
( cant stop thinking 'bout you)
(Ngawe) I can't stop, yeah
[repeat x4]
.
Akusalungi luthfo
Kanti kwente njani madzodza
Akusahlangani luthfo
Seyisangen' indoda
.
[chorus]