Ngiphelele

Ngiphelele uma nginawe (x2)
Ngifuna nje ukuba seduze nawe
Ngifuna nje ukuba seduze nawe mina
Ngifuna nje ukuba seduze nawe
Ngifuna nje ukuba seduze nawe mina

Engikufunayo ukuthi ngibe nawe everyday
Bamb' isandla sami ntombazana, ungasuki kimi
Ngoba ngiyaphuphuma ngigcwele, usubonile nawe
Ngiyathembis ngifun' ukuba nawe
Singenza noma yini baby

[Chorus]
Ngiphelele uma nginawe (x2)
(Ngiphelele, ngiphlele])
Ngifuna nje ukuba seduze nawe
(Oh ha, ukuba seduze nawe)
Ngifuna nje ukuba seduze nawe mina
(Oh ha, ukuba seduze nawe)
Ngifuna nje ukuba seduze nawe
(Oh ha, ukuba seduze nawe)
Ngifuna nje ukuba seduze nawe mina
(Oh ha, ukuba seduze nawe)

Oh oh!
Yisimanga lendlel' engikuthanda ngayo
Wena uyangiseta, uyangijova my pukununu
Mina ngiyaphuphuma ngigcwele, uyazibonela nawe
Ngiyathembisa ngifun' ukuba nawe
Singenza noma yini baby

[Chorus]

Abant' abangiyekele, ngyekele
Ngiphelele uma nginawe
Abangiyekele, ngoykele, ngijabule uma nginawe
Abantu abangiyekele yekele
Ngijabule uma nginawe
Abantu abangiyekele dali
Ngienjoye impilo yami nawe

[Chorus]