Mjele

Mtjele, mtjel' ukuth' uyamthanda
Mtjele every day ek'seni nasentambama
Mtjele, mtjele she' still the one you love

Ngcel' umtjel' every day, just a little assurance

Mamela,
Bazofik' abafan' abancane
Bakhulume one thing ezomshaya ngaphakathi
Ngicela mtjele what she needs to hear from you

Wena ungaphel' amandla
(Yenz' okuzomJABULISA)
Intomb' ihlal' ifun' ukwaz' ucabangani ngayo
Mtjele

Mtjele, mtjel' ukuth' uyamthanda (uyamthanda too much)
Mtjele every day ekuseni nasentambama (mbhobokele wena)
Mtjele, mtjele she' still the one you love (mtjele, phela)
Mtjel' every day, just a little assurance

Ungamyek' aphum' ayemsebenzin'
Ayotjelwa ngabanye ukuthi mhle
Yini ngath' awuboni lokhu
(vulamehlo)

I-vrou ay'fani nendoda
Ifun' ukwaz' ukuthi
Your love will never change
Tell her what she needs to know (mtjele)

Mtjele, mtjel' ukuth' uyamthanda (uyamthanda too much)
Mtjele every day ekuseni nasentambama (mtjele)
Mtjele, mtjele she' still the one you love (usathanda yena)
Ng'cela mtjel' every day, just a little assurance

Wonk' amagam' aphuma kuwe kuy' afana negolide
Uma umthand' uk'dlula konke kumel' akwazi konke lokho
Mamel' uthando kuye is all the little things ozithatha kancane wena
Msendel' i-sms azobon' ukuth' ucabanga ngaye (mtjele)

Mtjele, mtjel' ukuth' uyamthanda (uyamthanda yena)
Mtjele every day ekuseni nasentambama (khuluma naye)
Mtjele, mtjele she' still the one you love (yena yedwa)
Ng'cel umtjel' every day (mnike), just a little assurance

Mtjele, mtjele, mtjele
Mtjele, mtjel' ukuth' uyamthanda (uyamthanda mtjele)
Mtjele every day ekuseni nasentambama (khuluma naye)
Mtjele, mtjele she' still the one you love (akekh' othanda yena)
Mtjele, mtjele, mtjele