Vuk Zyenzele

VUK ZYENZELE

-Intro-
Hayi yah
Hayi yah

Pre Chorus
Awu Vuka Vuka kuses' ekseni
Awu Vuka Vuka kuses' ekseni
Awu Vuka Vuka kuses' ekseni
Awu Vuka Vuka kuses' ekseni

Chorus
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele

-Verse-1
Okokuqala vuk uthandaze
Ungalahli themba mfana
Khuthala mfana, khuthala sisi
Ubuvila kabusizi
Vuk zyenzele , Vuk ztheshele
Masisebenze, Masikhuthale
Konke Makuhlangane
Impilo iguquke
No pain, no gain
No pain, no gain

Pre Chorus-
Awu Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni

Chorus
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele

-Verse-2
Ilanga liphumile
Isimo sintshintshile
Lempilo ibhedile
Asikh 'iskhwehle esi grind-el'esinye
So vuka gaz lami
Ungalala la bazokutshiya
Ungaspana la uzozuza
Ungalahli themba, kuzolunga
Ungawa namhlanje, qinisela kusasa uzovuka
Ungadlala kamnandi lempilo isazo guquka

Bridge
Vuka, Ungalali,
Vuka , Ungalali
Vuka, Ungalali
Vuka, Ungalali
Phakama , (wenzeni?), uzenzele
Sukuma (wenzeni?), uzenzele

Pre Chorus
Awu Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni

Chorus
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele
Vuk Zyenzele

-Outro-
Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni
Awu Vuka Vuka kusese'kseni

Vuk Zyenzele