Vosho (Gqom House) 2018

Vosho By Afri (Lyrics)

INTRO
Angisazi ngenzenjani
Hahahahahahah
We Afri
Nay’ Lento
Julukuki sokisi mani
Hahahahahahaah
Bafowethu eclubin akuna muntu womuntu la, Umuntu ngo wa wonku muntu once once once
Chorus
Yapheli mali yabantwabami
Bayithathil’ o yellow bone
Yile vosho vosho vosho
Yile Gqom (X5)

Juluki sokisi
Khomba lomuntu
Hlalani phansi bo
kusazoba mnandi
kusazoba mnandi
Juluku mfundisi
Sho
Sho

Juluku pastor
Sho
Sho
Baphi abe bishop
Baphi abe bishop
Kusazoba mnandi
Soon is finished
Hep
Hep
Hep
Hep
Hep
Kusazoba mnandi oww
Naba abefundisi
Naba abo pastor
Naba abe bishop
Kusazoba mnandi
Ishintshiwe lento yase sontweni
Uya mezu mfundisi
Naba abe fundisi
Yapheli mali
Sho
Sho
Uthini wena
CHORUS
Yapheli mali yabantwabami
Bayithathil’ o yellow bone
Yile vosho vosho vosho
Yile Gqom (X5)