My Babe

INTRO
Hey my producer Nature
Heeh Sekunjalo
Yah ngu Afri again here to stay
Yazi mfethu ma uhleli nomuntu wakho nje
You just have to pour some love you know
Mhhhhh
CHORUS
Oh my babe
Oh my babe
Tell me
Ngaso sonk’ isikhathi ngithi ngiyakuthanda
Every time when I try to love you
Wen’ uyangibalekela (X3)
VERSE 1
Babe you the only one
Ngikuthanda ngenhliziyo yonke
Yonke
Thando lwam’ ngolweqiniso
I bet ungidlisile
Angisakwazi nokulala
I can’t do anything my love
(NOMA BENGAKHULUMA BETHINI)
Mina ngeke ngikulahle
Ngohleli ngingowakho
Because you on my heart

CHORUS
Oh my babe
Oh my babe
Tell me
Ngaso sonk’ isikhathi ngithi ngiyakuthanda
Every time when I try to love you
Wen’ uyangibalekela (X3)
VERSE 2
Babe
Sthandwa sami
Ngicel’ ungangibukeli phansi
oohhoooooo
Ngiyazi anginalutho
Ngenyi mini ngophumelela
Oohoooo
S’thandwa sami soqobo
Muntu wami nhliziyo ngise
Kulezontaba ahhh aaaah aaaahaa hey
Swidi lami lomkhuhlane
Dali wami dlali wami
Babe I love you, love you, love you, love you
Oooh!

CHORUS
Oh my babe
Oh my babe
Tell me
(BABE)
Ngaso sonk’ isikhathi ngithi ngiyakuthanda
(MUNTU WAMI)
Every time when I try to love you
(UYIS’THANDWA SAMI)
Wen’ uyangibalekela (X2)
(OHH NOOO!)
Oh my babe
Oh my babe
Tell me
(NGITHI NGIYAKUTHANDA)
Ngaso sonk’ isikhathi ngithi ngiyakuthanda
(WEN’ UNGOWAMI)
Every time when I try to love you
(NHLIZIYO YAMI)
Wen’ uyangibalekela
(NGEKE NGIKU SHIYE)
Oh my babe
Oh my babe
Tell me
(NGEKE NGIKULAHLE)
Ngaso sonk’ isikhathi ngithi ngiyakuthanda
(NANGE PHUTHA)
Every time when I try to love you
(NHLIZIYO YAMI)
Wen’ uyangibalekela (X2)

VERSE 3
Oh sthandwa sami
Ooohooo
Ungumuntu wami
Ungumuntu wami
Mhhhhh !