Umuntu Engim'thandayo

Umuntu Engim'thandayo (Prod. by Rod)

A SEC

Kwaito Music Is Not Dead (2017)

4

(Intro Verse)
Ngam'bona umuntu wang'chaza.
Ngathi ng'yaziba ngaphinde ngaz'khuza.
Ngavele ngam'qoda.
Ngam'tshela ukuthi ngiyam'thanda.
Wang'buka kamnandi wath' uyang'funda.
Abanye bazonda.
Um'ntwana womuntu ngam'linda.
Wang'tshela kam'nandi wath' uyangithanda.

(hook)
Ngam'thola Umuntu Engim'thandayo.
Mang'hamba naye khona abang'zondayo.
Ngiyaz'fela ngawe s'thandwa sami.
Mang'bona wena ngibon' umakoti wami. X2

(Verse 2)
My love you take me high.
All the way to the sky.
Everyday you make me fly.
Aw' k'phele ukuba shy.
Mang' nawe i'm not that shy guy.
And that is not a lie.
Ngizok'thanda til i die.
S'thandwa sam' my sweety pie.

(hook)
Ngam'thola Umuntu Engim'thandayo.
Mang'hamba naye khona abang'zondayo.
Ngiyaz'fela ngawe s'thandwa sami.
Mang'bona wena ngibon' umakoti wami. X2

(Verse 3)
Aw' mina nawe, siy'-double.
Compitable, couple.
Uthando lwethu al'na trouble.
Between us um'shado yint' e-able.
Our strength, siya-prova si-capable.
Mangik' bona i fall in love all over again.
Ukuth'la onjengawe kumin' it was a win.
Sek'sele kancane ngik' gcobe kuma Gcashin'.

(hook)
Ngam'thola Umuntu Engim'thandayo.
Mang'hamba naye khona abang'zondayo.
Ngiyaz'fela ngawe s'thandwa sami.
Mang'bona wena ngibon' umakoti wami. X2

(Verse 4)
Kumnandi mang' nawe.
Mang' ngaka kuboni ngath' ng'didisiwe.
Everyday ng'cabanga ngawe.
In my heart uwena obhaliwe.
Uthando lwethu sel'vuthiwe.
Ang' thandabuzi uwena okhethiwe.
Aw' phela la ng'busisiwe.
Uzungakhohlw' ukuth' uSbu uk'ncanyiwe.

(hook)
Ngam'thola Umuntu Engim'thandayo.
Mang'hamba naye khona abang'zondayo.
Ngiyaz'fela ngawe s'thandwa sami.
Mang'bona wena ngibon' umakoti wami. X2